Всеки изпълнил първото предизвикателство, има нужда от ново 😀
1000км. прекарани в планината – предизвикателство за истински машини.

Няма да е лесно, но смятам, няма да е и непостижимо.

Обещавам накрая ще си заслужава