За да станеш член на ТД „Планинари МАШИНИ“ е необходимо да прочетеш и се запознаеш с нашия Устав.

След това трябва да попълниш Заявление за членство и да заплатиш годишния членски внос, който е в размер на 50лв. на година.

Всичко това може да стане, като дойдеш на някое от организираните от Дружеството събития, където ще ти разясним всичко. Или може и онлайн, като ни изпратиш сканирано и попълнено заявление и платиш членски внос по банков път на:

Банкова сметка

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "Планинари МАШИНИ"
Postbank
IBAN: BG78BPBI79421200033988
SWIFT: BPBIBGSF