⭐️ Честито, официално вече – членове на ТД “Планинари Машини”!
🏔 Пожелавам ни много покорени върхове, случени чудеса, направини добрини, получени нови знания, посрещнати изгреви и изпратени залези заедно!
🤗 Нямам търпение за всичко, което ни предстои занапред!